ontdekhoreca.nl
Restaurants, Hotels, Scholing, Recepten, Groothandelaren. Dit is een kleine greep uit wat deze site u te bieden heeft. Nederlands  Engels 
Home
 Agenda   Sint de film   Forum   Partners   Nieuwsbrief   Nieuws   Winkel 
Aanmeldingsprocedure SVH Meesterkok

Aanmeldingsprocedure SVH Meesterkok

STAP 1: ORIËNTATIEFASE

U overweegt zich aan te melden. U heeft tenminste tien jaar ervaring in restaurantkeukens, u heeft gewerkt in de keukens van verschillende restaurants van naam en u heeft de eindverantwoordelijkheid over een huidige Nederlandse restaurantkeuken. Een tweede chef-kok van een grootschalige keukenbrigade (± 15 medewerkers) valt alleen binnen dit criterium wanneer de executive kok reeds een meestertitel heeft. Indien u aan deze criteria voldoet, kan de volgende stap worden gezet.

STAP 2: INFORMATIEFASE

U wenst inzage in de eisen om in aanmerking te komen voor een adviesgesprek met de Commissie Meesterproef. U vraagt de schriftelijke informatie aan over de SVH Meesterproef en de eisen waaraan u moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een adviesgesprek. Bij twijfel kunt u een gesprek aanvragen met de plaatsvervangend secretaris van de Commissie Meesterproef SVH Meesterkok (CMP). Indien u voor uzelf vaststelt dat u aan alle eisen voldoet kan de volgende stap worden gezet.

STAP 3: AANMELDINGSFASE

U besluit u definitief aan te melden. U zendt uw cv met diploma’s, getuigschriften, eventuele publicaties en motivatie naar het secretariaat van de CMP. Het secretariaat beoordeelt of uw cv compleet is en of u voldoet aan de formele toelatingseisen. Indien het antwoord negatief is, zal het secretariaat u aangeven aan welke eisen u nog niet voldoet. Indien het secretariaat beide vragen positief kan beantwoorden, kan de volgende stap worden gezet.

STAP 4: ADVIESFASE

Uw aanmelding is gehonoreerd en u wenst in aanmerking te komen voor het adviesgesprek. Het secretariaat van de Commissie legt uw volledig opgebouwde dossier voor aan de CMP, die het dossier doorneemt en op basis van de toegezonden informatie vaststelt of u een potentiële SVH Meesterkok bent.
Bij twijfel kan de commissie besluiten daartoe geselecteerde SVH Meesterkoks in opdracht van de commissie - onaangekondigd - bij u te komen proefeten. Indien de CMP oordeelt dat u nog niet in aanmerking komt voor een adviesgesprek wordt u daarvan, met redenen omkleed, door het secretariaat in kennis gesteld. Desgewenst zal een lid van de CMP het besluit verder aan u toelichten. Indien het CMP besluit dat u een potentiële SVH Meesterkok bent, wordt de vervolgstap gezet.

STAP 5: TOELATINGSFASE

U wordt uitgenodigd voor het adviesgesprek. U wordt door de CMP uitgenodigd bij het Horeca Branche Instituut voor een adviesgesprek met de commissie. In dit gesprek met de commissie wordt uw cv met u doorgenomen en wordt u in de gelegenheid gesteld uw motivatie voor het verwerven van de titel toe te lichten. Vervolgens trekt de commissie zich terug voor beraad. Direct aansluitend krijgt u te horen of het advies positief dan wel negatief is uitgevallen. In het laatste geval zal de voorzitter van de CMP u dat beargumenteerd aangeven. Bij een positief advies kan de afsluitende stap worden gezet.

STAP 6: PROEFFASE

U besluit de meesterproef af te leggen. U legt in uw eigen bedrijf de meesterproef af in aanwezigheid van de Plaatselijke Commissie Meesterkok (PCM). Deze start ’s morgens en eindigt met een ‘meesterlijk’ diner. Voor het diner besluit de PCM of de proef definitief kan worden afgerond met het diner. Mocht dat niet het geval zijn dan wordt de proef afgebroken. Na het diner trekt de PCM zich terug voor intern beraad. Vervolgens brengt de voorzitter van de PCM verslag uit aan de kandidaat, uitmondend in een definitief eindoordeel. Als de kandidaat slaagt maakt de secretaris van de PCM afspraken over de inauguratie.

Bron: SVH.nl

 :