ontdekhoreca.nl
Restaurants, Hotels, Scholing, Recepten, Groothandelaren. Dit is een kleine greep uit wat deze site u te bieden heeft. Nederlands  Engels 
Home
 Agenda   Sint de film   Forum   Partners   Nieuwsbrief   Nieuws   Winkel 
Bezwaar- en beroepsmogelijkheden op uw boete van de VWABezwaar- en beroepsmogelijkheden

Stel u krijgt een boete en u bent het er niet mee eens. Wat zijn de mogelijkheden om u daartegen te verweren? Wat zijn dan de mogelijkheden om u daartegen te verweren? Wanneer is het verstandig om bezwaar te maken of in beroep te gaan en wanneer niet? En waar moet u dan op letten?

Hoe gaat het in zijn werk?

Als de inspecteur een boete oplegt, kunt u zich op verschillende momenten hiertegen verweren:
 • Als een Controleur een overtreding constateert, stelt hij een boeterapport op. U krijgt de mogelijkheid om direct een verklaring af te leggen. Alles wat u verklaart, legt de inspecteur vast in het boeterapport of de waarschuwing. Let wel op wat u zegt, want later terugkomen op uw verklaring is lastig.
 • Het Bureau Bestuurlijke Boetes beoordeelt vervolgens het boeterapport en uw eventuele verklaring. Als zij besluiten u een boete op te leggen, krijgt u daarover een brief. U heeft dan twee weken de tijd om uw mening over de situatie te geven. Officieel heet dit: uw zienswijze in te dienen. Een zienswijze heeft geen officiŽle status. Vervolgens neemt het Bureau Bestuurlijke Boetes een definitief besluit en stelt de boetebeschikking vast.
 • Na een definitief besluit stuurt het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) u de boetebeschikking op. Op dat moment kunt u een bezwaarschrift indienen bij de minister van VWS.
 • Mocht uw bezwaar niet het gewenste effect hebben dan kunt u achtereenvolgens in beroep bij de arrondissementsrechtbank, de sector bestuursrecht in Rotterdam en in hoger beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Zolang de bezwaar- of beroepsprocedure loopt, hoeft u de boete niet te betalen.

Wanneer bezwaar maken?

Het heeft altijd zin om bezwaar te maken, behalve als u van tevoren weet dat u de wet hebt overtreden. Als u bijvoorbeeld weet dat aan diverse personen van 13 jaar alcohol is verstrekt, dan is een bezwaar kansloos. Of als er in uw keuken niet hygiŽnisch genoeg wordt gewerkt, producten duidelijk over datum zijn of ongedierte aanwezig is, heeft een bezwaar geen zin. Maar wanneer u vindt dat u goed heeft gehandeld, u niets te verwijten valt of als u het niet eens bent met het oordeel van de controleambtenaar, kunt u bezwaar maken.

Beroepsprocedure

Als uw bezwaar wordt afgewezen, kunt u in beroep gaan. In eerste instantie doet u dat bij de arrondissementsrechtbank in Rotterdam, de sector Bestuursrecht. Na dit beroep kunt u nog in hoger beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag. Bij een beroepsprocedure hoeft u over het algemeen niet met nieuwe argumenten te komen, maar soms kunt u wel beter uw argumenten verder toelichten. Bijvoorbeeld als er volgens u een misverstand is ontstaan over uw argumenten of wanneer uw argumenten onvoldoende zijn meegenomen in de oordeelsvorming. U kunt een beroepsprocedure zelf voeren, maar u kunt zich ook laten bijstaan door een advocaat, rechtsbijstandverzekering of Koninklijk Horeca Nederland.

Welke momenten zijn belangrijk?

Zorg ervoor dat termijnen waarin u uw zienswijze, bezwaar of beroep kenbaar kunt maken niet verlopen. Deze termijnen staan duidelijk aangegeven op de brieven die u krijgt van het Bureau Bestuurlijke Boetes of de CJIB.

Uw zienswijze is het minst belangrijk. Het is niet erg als u uw zienswijze niet kenbaar maakt. U moet wel goed opletten wanneer u de beschikking van het CJIB binnenkrijgt. Bij de beschikking zit een korte brief waarom u de boete krijgt en een acceptgiro. In de brief staat tot wanneer u bezwaar kunt maken. Dit is een belangrijke datum.

Het kan zijn dat uw bezwaar wordt besproken in een hoorzitting op het ministerie van VWS. U kunt dan mondeling toelichten wat er in uw ogen is gebeurd en waarom u het niet eens bent met de opgelegde boete. Acht weken na deze hoorzitting volgt een uitspraak van de Bezwaarcommissie. Dan hoort u ook hoe de erop volgende beroepsprocedure werkt.

Welke bezwaren maken weinig kans?

Op haar website somt de VWA een aantal argumenten op, die niet tot een wijziging of intrekking van een boetebeschikking hebben geleid. Dit kunnen voor u persoonlijk wel redenen zijn waarom u de wet niet kon naleven, maar de VWA accepteert ze niet.
Dergelijke argumenten zijn bijvoorbeeld:

 • warm weer
 • piekverkoop
 • een goede reputatie hebben
 • de regels niet kennen
 • echtscheiding
 • altijd van goede wil zijn geweest
 • onbetrouwbaar of onbekwaam personeel
 • ziekte
 • slechte bedrijfsresultaten
 • beginnend ondernemer zijn
 • maar een paar dagen te laat zijn
Het is en blijft echter altijd aan de rechter of een argument wel of niet meegenomen wordt.
 :